Avdelningar

På Lövstalöts förskola finns det 4 stycken avdelningar. Myran och Ekorren är 1-3 års avdelningar.
Haren är 3-4 års avdelning. Björnen är 4-5 års avdelning.


Myran: 018- 727 79 28

Ekorren: 018-727 79 29

Haren: 018-727 79 27

Björnen: 018-727 79 31

Kök/Telefonsvarare: 018-727 79 26

 

13 januari 2016