Kontakt

Avdelningar

Myran 018-727 79 28
Ekorren 018-727 79 29
Haren 018-727 79 27
Björnen 018-727 79 31

Köket 018-727 79 26

Förskolechef

Elisabeth Ståhl

Biträdande förskolechef

Mari Wennberg

Pedagogisk utvecklare

Mimmi Örberg

Pedagogisk utvecklare

Jenni Nilsson

Förskollärare

Anette Hermansson

Förskollärare

Elisabeth Lundin

Barnskötare

Ewa Henriksson

Förskollärare

Jenny Jansson

Förskollärare

Johan Ringkvist

Förskollärare

Kristina Renn

Förskollärare

Lina Varhos

Förskollärare

Linda Torell

Barnskötare

Helen Karlsson

Förskollärare

Åsa Rimmerfeldt

Förskollärare

Susanne Lind

Barnskötare

Mattias Eklund

Barnskötare

Anette Öhrbom

Barnskötare

Linnéa Forsberg

Förskollärare

Frida Sundberg

Barnskötare

Inger Persson

Förskollärare

Marta Carlsson

Barnskötare

Katarina Andersson

Barnskötare

Katharina Mattsson

Barnskötare

Marianne Olsson

Barnskötare

Sara Österberg

Barnskötare

Susanne Andersson

Pedagog

Rita Johansson-Rosander

Barnskötare

Evelina Karlsson Höglund

Barnskötare

Maria Hammarling-Pettersson

Förskollärare

Sofie Norgren

Förskollärare

Emma Ericsson

Barnskötare/Lokalvårdare

Liz Franzén
24 februari 2017