Förskolan stänger för studiedag den 15 mars

Förskolan har rätt att vara stängd fyra dagar per år för att ha studiedagar för alla pedagoger. Den 8 januari hade vi terminens första studiedag.

Under förmiddagen arbetade vi med att enhetens förskolor delgav varandra lärande exempel om exempelvis barns bildskapande, föräldramöten och organisationsfrågor om förskolans undervisning. Eftermiddagen spenderade alla hundra pedagoger tillsammans med föreläsare i Uppsala. Föreläsningen och diskussionerna handlade om normkritik och likabehandling, vilket var väldigt givande!

Nästa studiedag kommer att vara i mars. Då kommer vi att delta i Uppsala kommuns förskoleverksamhets gemensamma medarbetardagar, samt även arbeta vidare på varje förskola.

Dessa datum är förskolorna stängda:

Ramsjö förskola 14 mars
Malmvågens förskola 14 mars
Bälingebys förskola 14 mars

Klockarbol förskola 15 mars
Grönänge förskola 15 mars
Skyttorps förskola 15 mars
Lövstalöts förskola 15 mars

Om ni är behov av barnsomsorg då er förskola är stängd, ordnar vi plats på en annan förskola. Vänligen kontakta er biträdande förskolechef senast två veckor före studiedagen.

Med vänliga hälsningar

Elisabeth Ståhl, förskolechef
Thérèse Pramberg, biträdande förskolechef
Sara Måwe, biträdande förskolechef
Anneli Larsson, biträdande förskolechef

13 januari 2016